Beijing Greenland Bio-tech Co., Ltd

Email: huaixiangliu@sina.com

Address: No 815, Jiayou Mansion,

RD Landian Chang South Road,

Haidian District, Beijing. China.

Phone: 86-10-53688706